7/3/13

Hungary for More


Travel Secrets  ஒரு சுற்றுலா பயண இதழ். எல்லா விமானங்களிலும், ஹோட்டல்களிலும் இருக்கும். பெரிய புத்தக கடைகளிலும் கிடைக்கும்.
JG எழுதிய ஒரு கட்டுரை இதில் வெளியாகியிருக்கிறது. தொழில் வாழ்க்கையில் நேரத்தோடு போரடிக்கொண்டிருக்கும் JG  எழுத முயற்சித்து முதல் கட்டுரையே அச்சாகியிருப்பதும் சந்தோஷமாகயிருக்கிறது. (எழுதுபவர்களுக்கு புரியும்) நீங்களும்  அதை படித்து ஒரு வரி எழுதுங்களேன்

பத்திரிகையை இந்த தளத்தில் படிக்கலாம்

http://www.travsecrets.com/Nov-Dec%202012/footloose.pdf

அல்லது இங்கேயேயும் படிக்கலாம்

========================================================================

Guhan Ramanan got kissed, got quizzed about the Kama Sutra, and watched people bathe together...in the wondrous city of Budapest.


The terse email read, “Please reach Budapest. ASAP”.Hungary—Budapest.The connection in my mind was automatic, from my childhood game of Countries and Capitals. My first triangular stamp was Magyar Posta. And I was actually going to go there. Iwondered if they still had post offices. Prepping for the trip, I learnt that though widely debated, Hungary has not yet adopted the Euro. Most forex dealers outside Europe do not stock Forint (Hungarian currency) either. So,if Budpaest beckons, wait till you landto exchange your money. On converting$ for Ft, I saw 10,000 on a single note(about $50, then) and fleeting desi notions of feeling rich evaporated as I wondered what inflation in the country
felt like. Budapest is actually two cities: Buda(old city Obuda) and Pest (new city) held together by the beautiful Danube river.
Invaded by the Romans, the Huns, the Turks, and more recently the Soviets,this beautiful city is called the Paris of the East and is strikingly different from usual Europe tour suspects. I landed into an office bustling with twenty-somethings. Their advice was unanimous: pálinka (Hungarian version of tequila made from fruits) should be consumed in large quantities. And I should join them Saturday night at a bar,when they would teach me Hungarian.I liked Budapest already. Rather than build a touristy checklist of items to tick off, I decided to soak in the atmosphere and see where the city took me. Saturday morning found me riding of Europe) to Heroes Square (Hosok Tere), the center of many local festivals and celebrations. Seven magnificent statues of tribal horseback chieftains stand here. The leader among them is Arpad, who created Hungary in 9th century. A local guide explained that the man with the snake as a whip represents War, while the female figure in a chariot holding a palm frond represents Peace. Taking pictures, I found myself pondering the poignant symbolisation. If you’re going there, do wander into the beautiful City Park behind Hosok Tere, to see the VajdahunyadCastle complex. Walking into the castle over the moat, and admiring the intricate columns on its exterior, you will see an interesting hooded statue conversation with the seller, I headed toward the Szechenyi Medicinal BathHouse. Built in 1913, it is a communal(yup, they bathe together!) thermal bath with pools of heated water and has several medicinal treatments available.I saw old and young soaking in thesteaming waters, deep in conversation.Some even playing chess, making it look more like a park than a bath. A dip will run you about 4200 Ft and you can rent swimsuits there too!Deciding to come back later for a‘bath,’ I took the metro back into the city to see the St. tephens Basilica. A Budapest trip is considered incomplete unless you’ve admired the elaborate entrance and intricate sculptures and gone inside to be awed by the beautiful stained glass and the sheer majesty of this structure. Don’t miss.It was coffee time, so I ambled into a local cafe and ordered ‘rétes,’a delicious thinly layered Hungarian specialty pastry filled with cream and apple pie (strudel), and a HungarianKava (dark, strong espresso-like coffee). Now I was all perked up to go and seethe great Danube. To do this, I had to walk down Budapest’s most famous street, Vaci Utca (pronounced utsa,for street). The beautiful facades and columns on either side of the narrow streets, jostling for space with block style housing from the Soviet era make this an enchanting promenade.
As I walked through what seemedto be the 100th park in udapest, Isuddenly saw her, the Danube. Dottedwith boats that are actually restaurants that double up as museums, she flows majestically below the bridges and unites the cities. Crossing over to Buda from Pest, on the Lanchid bridge, I took in the concrete jungles in Pest that I had left behind and the castles that named Anonymous, which people were taking pictures with. Wikipedia tells me that the interestingly named chap was apparently notary and chronicler to a Hungarian king in the 12th century,and signed himself ‘P. Dictus magister’.In any case, he is now anything but anonymous, posing happily outside a castle in a green and beautiful park in the center of the city!Hunger struck after all my musings and wanderings. After eating a sourbreadpretzel (stuffed with cheese, delicious!)and enjoying a broken English 
 Photo tip: Pictures from bridge look better early in the day and
late at night, when the city lights come on. Take a tripod - Midday shots are the touristy ones!A funicular train up to the Buda Castle, I was awestruck by the beautiful views that it accorded at 530m above the Danube. Walking on old cobbled pathways, I went back a few hundred years to kings and horses that must have visited.‘You must see the Citadela –the views there are majestic – take a
bus, it’s a long walk otherwise,’ a fellow tourist said, as he watched me gaze. Hewas right – the sweeping views of the cities and the Danube, more magnificent statues and old artillery, and pretty
Hungarian dolls (not what you think) made it well worth the ride.
As the shadows lengthened, I headed back to Pest to catch a cruise
Heady with the champagne servedon the boat, I began to wonder if Iwould ever cruise down an Indian river like this. A voice from a tinny speaker alerted me to the breathtaking Hungarian parliament, in which every window seemed to overlook the Danube - oliticians sure have strategic viewshere, I thought. A pretty couple from Canada read out this interesting snippet from a guidebook: ‘The Hungarian Parliament’s spire and the St. Stephens Basiclica’s spire are exactly the same height, symbolising that church and rulers were equal.’Circling back from the Margaret Island, in the middle of the Danube between Buda and Pest, we were told that it has an automated year long running track that tracks lap timings if you wear a chip.As I walked back on the promenade,I saw shoes of all sizes laid haphazardly,all pointing to the Danube- almost as if its owners jumped into the river – only there were no people. It was from this point that members of the fascist Arrow Cross Party in 1944 shot dead and threw into the Danube several Jews. Quietly reflecting, I looked up to see the Chainbridge, and in an aha moment, realized this was where Salman Khan professed
his undying love for Aishwarya, in HumDil De Chuke Sanam. Extreme love and extreme hate, juxtaposed on a single spot. Magical Budapest. At the crowded Szimpla Kert bar, which is the fellows quietly pointed out that they do not clink beer glasses in Hungary –This is an important Hungarian tradition left over from the 1848 Revolution against the Austrians. Because the Austrians celebrated the defeat of the  Hungarians by toasting and clinking mugs of beer, the Hungarians avoid this particular behavior and actually banned it. Clinking with any other drink is acceptable, I learnt as the night progressed, downing plum pálinka (donot miss)


No clinky stuff with beer! As we spilled from one bar to another, and I had been kissed on both cheeks, more often than when I was
a baby, causing me to wonder if I was getting better looking, I learnt that it is local custom, to cheek-kiss. Watch out,men do it too. As the night progressed, a bearded gentleman asked me ‘Where are you from?’ My tepid ‘India’ made him look at me for a full second longer - ‘Saying you are from India is like me saying I’m from Europe. Where in India are youfrom?” ‘Chennai,’ I blurted, surprised.“Ah, South India - the land of beautiful temples and coastlines. You know India is actually many countries and cultures in one. It’s what Europe would be, if it was a single country”. Dumbfounded I listened to him describe India as a country with majestic Himalayas in north, That on the west, beautiful hills and rivers on the East and the fertile peninsular triangle leading to Kanyakumari on the South. Thousands of miles from home, a Hungarian knew India as a country of countries. And all  I knew was that his country’s stamp was triangular Humbling. But the night was still young. Used to the usual questions about India--crowds, cuisines, culture, I was  stunned when a pretty girl asked me, ‘Do they teach the Kamasutra, for everyone in India?’ Maybe the shock on my face didn’t register - she said she’d read the whole book when she was 12 (without parental approval, thankfully), and she  opined it went much deeper than the obvious. Deeper? Obvious? I gulped. “ Isn't it brilliant how ancient Indians thought about finding God through loving?” Hemming and hawing, I groped for an answer and learnt what “open culture” meant. As we walked through the narrow city streets, with yellow lights and I explained what vegetarian meant, I was directed to a small Turkish shop, with the most amazing falafel sandwich, at 2 am, followed by a delightful baklava (think slightly sticky son papdi). There are many of them all over Budapest and open all night, for the hungry and palincated(!) traveler. As I walked back into my hotel, almost 24 hours after I left it, I wondered; poignant symbols, magical views, green parks, excellent local transport, amazing food and most of all, warm-hearted, friendly and knowledgeable people. What more can one ask of a city? 


4 கருத்துகள் :

 1. Keep it up JG, Article is excellent.
  They missed one line in about the author-"He is a good photographer"
  அப்பா சொன்ன மாதிரி உனக்கு நேரம் கிடைப்பதென்பது அரிது, இது போல் கட்டுரைகள் எதிர்பார்க்கிறோம்

  பதிலளிநீக்கு

 2. Promising young chap. Has wonderful future. Congrats.rajamai.

  பதிலளிநீக்கு

 3. Janani
  03:08 (3 hours ago)

  to manisoftirunel.
  Makes one want to visit!
  JG, you can still write! I have vague memories of your postcards from Annamalai.
  I clicked the link thinking you may have written in Tamil. You should try and translate it yourself.

  ( I think you should re-edit it for there are some 'gaps' and also say what's what in each picture. )

  If you hadn't noticed, the movie showed Hungary but called it Italy, much to the chagrin of the locals.
  I thought Wikipedia might mention it, but found this instead
  http://www.outlookindia.com/article.aspx?208917

  பதிலளிநீக்கு
 4. hello JG -" the Boss " !
  I'm thrilled. I know you are good at language, while talking to someone, you are always good when putting it on ink, nowadays on type mode. you are a Marco Polo at home! travelling at least 185 days in a year out of India ( that's good keeps you as an NRI as per financial & IT terms)!.

  Talking of your trip, the header is juicy! keep subha informed. ( by the way did you went alone, leaving her behind?!)
  Mr. Mani Sr. - your thatha should have been glad to red this. he use to tell us impressively & motivate us to get exposed to the globe! You know he had his first trip to US & Europe with just 8 $ on hand, that much only Govt. allowed those days!!
  Your views as traveler is too good, taken care to make a note of the names, spellings of them, & even to the pronunciation.
  Clubbing the past & interestingly, the one what you were seeing putting it across in your style, really wonderful MAN !
  Many a times, in my mind the image & writings of your Thatha Mr. Sunderrajan, appeared in my mind ! ( meaning khudus to you too !)
  keep writing, keep traveling.. I love to talk to you often for the language & style,....now onward keep me in loop of your writings too !
  Bye now, Mr. Marco polo!

  பதிலளிநீக்கு

உங்கள் கருத்துக்கள்