24/5/13

ஜன கண மன


மாலனின் ஜன கண மன வை கவிதா பதிப்பகம் இபோது மறுபதிப்பாக வெளியிட்டிருக்கிறது.  ஹிந்துவில்(24/05/13)வந்த அதன் விமர்சனம் இது


கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்கள்